duminică, 6 februarie 2011

Despre îngeri

Sursa de inspiraţie sau texte preluate intergral din suplimentul Jurnalului Naţional din 18 decembrie 2006.
Îmi doresc de mult să fac acest subiect dar de fiecare dată îngerul rău m-a îndemnat să caut alte activităţi, astfel că până acum nu am reuşit, deşi ideea îmi cloncăne în cap de mai bine de 3 ani, practic cam de când mi-am început blogul. Acum am găsit resursele de timp şi - sper - de inspiraţie aşa că, folosind ca şi material de insipraţie un supliment al Jurnalului Naţional pe care l-am păstrat cu mare drag, vă aduc azi spre cunoaştere câte ceva din ceea ce sunt îngerii.
Aşadar, "sfinţii părinţi văd îngerii împărţiţi în mai multe cete. La Dionisie Areopagitul, acestea sunt nouă, aşezate în câte trei suprapuse: Serafimii, Scaune, Herumvimii; Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhanghelii şi Îngeri".
"Serafimii - stau înaintea Ziditorului, sunt înzestraţi cu câte 6 aripi şi aprind în oameni focul dumnezeieştii iubiri (serafim în ebraică înseamnă cel care aprinde sau încălzeşte);
Heruvimii - au ochi mulţi care strălucesc cu lumina înţelegerii şi a cunoştinţei de Dumnezeu (heruvim în ebraică înseamnă revărsare de înţelepciune);
Pe Scaune, ca nişte scaune înţelegătoare se odihneşte Dumnezeu gânditor. Ei slujesc judecăţii lui Dumnezeu celei drepte.
Domniile domnesc peste ceilalţi îngeri de sub ei, care, fiind slobozi, slujesc de bunăvoie lui Dumnezeu. Revarsă duhul dreptăţii oamenilor.
Puterile slujesc voii celei puternice a Domnului. Fac minuni, revarsă acest dar peste plăcuţii lui Dumnezeu şi întăresc omul în necazuri.
Stăpâniile au puteri asupra diavolilor şi luptă neâncetat să-i ferească pe oameni de ispitele lor.
Începătoriile sunt mai mari peste îngerii cei mai de jos, rânduindu-i pe ei spre împlinirea dumnezeieştilor porunci.
Arhanghelii se numesc cei mari şi vestitori de bine pentru că vestesc tainele cele mari şi descoperă profeţiile.
Îngerii sunt mai jos decât toţi ceilalţi slujitori cereşti dar cel mai aproape de oameni. Vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu şi voile Lui cele mai mici. Ei sunt păzitorii fiecărui om în parte şi îi ajută la părăsirea păcatelor".
Dumitru Stăniloae spunea că "toţi îngerii sunt în mişcare, trecând prin purificare, iluminare, desăvârşire. Când ceata de jos din fiecare grup - nm sunt 3 grupe de îngeri în oricare dintre clasificări, fie aceasta fie a altor teologi - e în faza purificării, ceata de mijloc e în faza iluminării, iar cea de sus în faza desăvărşirii".
Cetele de îngeri sunt formate din îngerii ce au rămas în cer după ce a căzut îngerul Lucifer în Iad şi acestea se înmulţesc necontenit. De asemenea, copii care mor şi au fost botezaţi şi au mai puţin de 7 anişori devin îngeri.
Îngerul păzitor este trimis de Dumnezeu pentru fiecare om şi stă - conform cu tradiţia populară românească - pe umărul drept, în timp ce diavolul stă pe cel stâng. Aceştia se luptă pentru sufletul omului, îndemnănd pe acesta la fapte bune sau rele. Apoi aceşta scriu faptele bune sau rele ale omului. Îngerul bun nu merge chiar peste tot cu omul, ci sunt şi locuri unde acesta nu intră, cum ar fi locurile de pierzanie, cârciumă, bordel, etc. Odată intrat aici dracul îl iubeşte pe om şi îl îndeamnă la tot felul de fapte drăceşti, să înjure, să omoare, să jignească. Când omul moare, îngerul vine şi îi preia sufletul pe care îl poartă pe toate potecuţele pe care a umblat în viaţă, apoi stă 3 zile la streaşina casei.
Arhanghelii sunt cei care poartă suflete oamenilor după ce aceştia mor. aceştia au aripi dar şi săbii. Arhanghelul Mihail este cel care poartă uneori cheile Raiului şi care, atunci când cineva este bolnav, veghează fie la capul acestuia (dacă îi este ursit să moară) fie la picioare (dacă îi este ursit să trăiască). Cea mai minuntă misiune între îngerii a fost aceea de binevestire, pe care a avut-o Arhanghelul Gavriil, în care i-a vestit Fecioarei Maria vestea cea bună.
Mai sunt şi alte clasificări ale îngerilor, dar Biserica Ortodoxă Română consideră că cea corectă este cea a lui Dionisie Areopagitul.
Încă din copilărie, prezenţa îngerilor se face simţită. Copii creştini sunt învăţaţi rugăciuni simple adresate îngerului lor păzitor, iar mai apoi, odată cu înaintarea în vârstă, rugăciunile devin mai complexe.
Şi în Cartea Cărţilor, Biblia există numeroase referiri la îngeri.
Îngerii sunt cei care ne pot fi de real folos şi care pot fi minunaţi mijlocitori între noi şi Dumnezeu, care ne pot ajuta la mântuirea cea dorită de fiecare dintre noi şi care ne pot ajuta atunci când suntem în necazuri.
Aşadar, să-i iubim şi să le cerem ajutorul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu